Rigips

.. sodobna montažna gradnja...

Akustika prostora - oblika in funkcija združena v popolnosti

Akustika prostora opisuje razpršenost zvoka znotraj prostora in predstavlja njegovo zelo pomembno karakteristiko kvalitete. Veliko ljudi trpi posledice slabe akustike prostora, kar je pogosto povezano z odmevanjem v prostoru. 

Slaba akustika prostora povzroča hitro utrujanje in tudi izgubo informacij pri zahtevnih tekstih. Posledično se zaradi tega učinkovitost ljudi v akustično neugodnih prostorih pomembno zmanjšuje.


Najstarejši in najbolj poznan kriterij akustičnosti prostora je odmevni čas. Odmevni čas v številkah izraža trajanje odzvanjanja tona v prostoru po njegovem nastanku, tudi, če je izvor zvoka že utihnil. Čim daljši je odmevni
čas, tem daljše v prostoru slišimo odzvanjanje tona. Če je to odzvanjanje prekratko to pomeni, da je prostor preveč izoliran in mi ton ne slišimo dovolj jasno.

Na odmevni čas nekega prostora v prvi vrsti vpliva njegova geometrija, kot tudi izbira in razporeditev površin
katere absorbirajo in reflektirajo zvok. 

Akustična konfiguracija prostora je regulirana v različnih normah in predpisih. Najpomembnejši sklop pravil je
DIN 18041 „Hörsamkeit in kleinen und mittelgroßen Räumen“ (Akustična kvaliteta majhnih in srednje velikih prostorov). V tej normi so, poleg zahtev in priporočil o odmevnem času - odvisno od uporabe prostora - navedene tudi navodila o prostorsko akustični konfiguraciji.

Več informacije si oglejte v brošuri