Rigips

.. Sodobna montažna gradnja...

Climafit Protekto - zaščita pred elektromagnetnim sevanjem

Zaradi razvoja tehnike v preteklih 100 letih je širjenje umetnega elektromagnetnega valovanja izredno naraslo, saj prežema danes skoraj vsako življenjsko področje. Ob nenehnem tehnološkem napredku je nadaljnji porast umetno proizvedenega sevanja več kot verjeten. Človek je torej vsakodnevno trajno izpostavljen dražljajem umetnega sevanja, ki ima bistveno večjo jakost kot naravno. O pomenu in učinkih elektromagnetnih sevanj na zdravje že več let razpravljajo z nasprotnimi stališči. Neodvisno od znanstvenih raziskav ali družbenih ocen velja načelo odgovorne preventive, dokler ni trdnih objektivnih spoznanj.