Rigips

.. sodobna montažna gradnja...

Rigidur H, plošča s čistilnim učinkom zraka v prostoru

Lasten dom in delovno mesto sta osrednji življenjski okolji, v katerih prebijemo večji del življenja. Temu ustrezno velik je pomen čiste bivalne klime za naše dobro počutje. Zato igrajo pri oblikovanju življenjskega okolja elementarno vlogo vidiki kot zdravje, naravnost in zdržnost. Pa najsi bi radi uživali mir v zasebnih „zaščitenih prostorih“ ali zbrano, nemoteno in storilno delali v delovnem okolju. Obstajajo mnogi „dejavniki notranjih prostorov“, ki vplivajo na naše dobro počutje in storilnost. Kakovost bivalnega zraka je na primer odvisna od njegove vlažnosti, temperature prostorov in „elektroklime“ ter koncentracije škodljivih snovi v zraku, npr. hlapnih organskih snovi (HOS).