Rigips

.. sodobna montažna gradnja...

Pečat kakovosti za preizkušeno zvočno zaščito

Gradbeno fizikalne vrednosti RIGIPS sistemov so sedaj še bolj pregledne. Nacionalni raziskovalni inštitut na na Dunaju, TGM, oddelek za akustiko in gradbeno fiziko (TGM - FB AB) je revidiralo sisteme Saint-Gobain Rigips Avstrija in podelil oznako (pečat) "TGM FB AB geprüft". Podatki zvočne izolativnosti sistemov RIGIPS je sedaj prvič potrjena s pečatom kakovosti, ki zagotavlja varnost vgradnje RIGIPS sistemov na objektih. Arhitekti, projektanti, investitorji in izvajalci so sedaj lahko prepričani, da so navedeni podatki v tehničnih Rigips, uradno preverjeni podatki, ki zagotavljajo visoko raven kakovosti. Veljavnost pečata je izdana za obdobje treh let.

Navodila za uporabo in vgradnjo

Akreditiran in nostrificiran preizkusni center TGM garantira, da so vsi preizkusi bili opravljeni v skladu z normami. TGM oznaka dokazuje, da proizvajalec sistemov - Rigips, zagotavlja varnost vgradnje in da so vsi sistemi izdelani po vseh kriterijih, ter zagotavljajo kvaliteto, ob pogoju, da se upoštevajo vsi sistemski kriteriji oziroma uporaba sistemskih sestavnih delov.

Kar se tiče varnosti gre TGM še korak več: Proizvajalec sistema mora pravočasno obvestiti TGM o spremembah kvalitete ene ali več sistemskih komponent. Pri spremembah testiranih sistemskih delov neha veljati pečat, razen če proizvajalec dokaže, da so spremenjeni deli enake kakovosti. Ob prenehanju veljavnosti TGM pečata, mora proizvajalec to tudi javno objaviti preko npr. svojih brošur ali objaviti na spletni strani.

Transparentnost in občutek za zagotovljeno kvaliteto se zaradi TGM pečata še dodatno krepi. Obenem se kot Rigips Avstrija veselimo, da smo prvi naredili ta korak v naši panogi.