Rigips

.. sodobna montažna gradnja...

Izjave o lastnostih proizvodov v skladu s prilogo III uredbe (EU) št. 305/2011Izjave o lastnostih DoP

Kompletna zbirka izjav o lastnostih proizvodov si lahko ogledate na spletni strani http://www.rigips.at/dop.html v nemškem jeziku. Prevodi v slovenski jezik so v teku in jih bomo sproti dopolnjevali.